Лесотехнически университет Лесотехнически университет
Български език Английски език
 
 

Kъм всички новини

Връчване на дипломите на студентите от Випуск 2015-2016

На 19.05.2016г. в Аулата на Лесотехнически университет, получиха дипломите си 215 абсолвенти, завършили образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър”. 36 са отличниците на випуска Особена гордост за университета са и 7-те пълни отличници на випуска. Дипломи получиха и преподаватели за придобита академична длъжност 1 професор и 9 доценти, както и ОНС „Доктор“...

 

ПУБЛИЧНИ АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИ

на 31.05.2016 г. от 15:00 ч. в зала 4 на сграда А ще се изнесе публична лекция на тема: „СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ШПЕРПЛАТ В Р. БЪЛГАРИЯ“ ...
на 02.06.2016 г. от 13:00 ч. в зала 4 на сграда А ще се изнесе публична лекция на тема: „РАБОТАТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН (Влияние на ИКТ върху работните места)“ и от 15:00 ч. на тема: „СЪЗДАВАНЕ, ПОДБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ...

 
   
   
   
 
* Карта на сайта
разработено от НЮ ЕС НЕТ ЕООД